Curriculum Vitae

Personalia:

Naam: Merian Bouwmeester-Landweer
Initialen: M.B.R.
Titulatuur: Dr
Geboren: 16.01.76
E-mail: mer@merian.nl

Opleiding:

2001-2005: Promotie-onderzoek, Project OKé; Universiteit Leiden
1995-2000: Studie Pedagogische Wetenschappen, tracé Orthopedagogiek - Adolescentie, richting ontwikkeling & beleid; Universiteit Utrecht
1995: VWO Eindexamen

Werkervaring:

2009: Ketenregisseur CJG, JGZ
Werkzaamheden: inrichten inlooppunt CJG IJsselstein, aansturen ketenzorgstructuur IJsselstein
2006-2009: Docent/onderzoeker, Universiteit Leiden, FSW
Werkzaamheden: scriptie- en stagebegeleiding, colleges. Effect-onderzoek en onderzoeksadvies
2005-heden: Landelijk coördinator programma Stevig Ouderschap
Werkzaamheden: implementatiebegeleiding, training, onderzoek, organisatie landelijke bijeenkomsten
2005-2007: Orthopedagogisch adviseur, JGZ
Werkzaamheden: coördinatie, intervisie, uitwerking handboeken en protocollen Stevig Ouderschap
2001-2005: Promovenda; LUMC Afdeling Kindergeneeskunde
Werkzaamheden: projectcoördinatie, aansturen medewerkers, ontwikkelen instrumenten en datasystemen, fondsenwerving, effect-onderzoek, rapportage zowel wetenschappelijk als populair. In 2005 won project OKé (Ouder- en Kindzorg extra, later Stevig Ouderschap) de Jan Brouwerprijs voor innovatieve initiatieven t.a.v. kindermishandeling
1999-2000: Stagaire; TNO Kwaliteit van Leven
Werkzaamheden: Voorbereiding Standaard Signalering Kindermishandeling
1995-2000: Diverse parttime werkzaamheden

Nevenactiviteiten:

2007-heden: Secretaris Vereniging Stevig Ouderschap
2006-heden: Lid redactie TKM (Tijdschrift Kindermishandeling)
2005-heden: Lid AVG (Academie van Vrouwen tegen Geweld)
2002-2003: Bestuurslid Leids Promovendi Overleg
1997-1998: Bestuurslid Studievereniging Pedagogiek

Publicaties:

Bouwmeester-Landweer, M.B.R.; Kousemaker, N.P.J.; Dekker, F.W.; Landsmeer-Beker, E.A.; Baartman, H.E.M.; Wit, J.M. Home visitation in families at risk for child maltreatment: process evaluation. Submitted for publication.
Bouwmeester-Landweer, M.B.R.; Dekker, F.W.; Landsmeer-Beker, E.A.; Kousemaker, N.P.J.; Baartman, H.E.M.; Wit, J.M. Home visitation in families at risk for child maltreatment: analysis of effects. Submitted for publication.
Bouwmeester-Landweer, M.B.R.; Dekker, F.W.; Landsmeer-Beker, E.A.; Kousemaker, N.P.J.; Baartman, H.E.M.; Wit, J.M. Prevalence of risk factors for child maltreatment in the
Netherlands.
Submitted for publication.
Landsmeer-Beker, E.A.; Bouwmeester-Landweer, M.B.R.; Korbee-Haverhoek, H.D.;
Kousemaker, N.P.J.; Baartman, H.E.M.; Wit, J.M.; Dekker, F.W. Non-response on a postal
questionnaire addressing risk factors for child maltreatment.
Submitted for publication.
Bouwmeester-Landweer, M.B.R. (2008) Stevig Ouderschap. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg jrg 40 nr 3.
Bouwmeester-Landweer, Merian (2007) Project OKé: preventieve bemoeizorg met jonge ouders in niet-OKé omstandigheden. Tijdschrift Ouderschap en Ouderbegeleiding jrg 10 nr 3.
Bouwmeester-Landweer, M.B.R. (2006) Huisbezoeken in Risicogezinnen: OKé, een methode voor primaire preventie van kindermishandeling. Praktijkboek Jeugdgezondheidszorg 26 - 37, I1.27-1/I1.27-28
Bouwmeester-Landweer, M.B.R. (2006) Early Home Visitation in Families at Risk for Child Maltreatment. Universitair Proefschrift. Rotterdam: Optima
Bouwmeester-Landweer, M.B.R. (2005) Project OKé, preventie van opvoedingsproblematiek en kindermishandeling. Tijdschrift voor Kindergeneeskunde, supplement 1 F. van Bel en J.P.C.M. van der Hulst (eds). Houten: Bohn Stafleu van Loghum
Leerdam, F.J.M. van, Kooijman, K., Öry F.G., Landweer, M.B.R. (2002) Systematische
review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling.
TNO Interne rapporten.
Landweer, M.B.R. (1998) Juf, waarom heeft Janneke twee mamma’s? JSW, jrg 83 nr 3.

Congressen:

 • Ministerie v. Jeugd en Gezin, Samenwerken voor de Jeugd, oktober 2009. Workshop.
 • Venticare, mei 2009. Lezing.
 • NJi & Movisie, Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, november 2008. Workshop.
 • NJi, 2e Nationaal congres Opvoedingsondersteuning, juni 2008. Workshop.
 • ISPCAN, Lissabon, Portugal, november 2007. Workshop.
 • Eerste Landelijke Dag Stevig Ouderschap, november 2006. Organisatie en lezing.
 • Steunpunt Huiselijk Geweld Kennemerland, conferentie, november 2006. Workshop.
 • Mark & Maasmond, themadag opvoedingsondersteuning, september 2006. Lezing.
 • Promotiecongres project OKé, mei 2006. Organisatie en lezing.
 • NJi/VWS, Jeugdzorg in Onderzoek, januari 2006. Workshop.
 • NVK, 27e NVK Congres, november 2005. Workshop.
 • Werkconferentie Stevig Ouderschap, september 2005. Organisatie en lezing.
 • AJN, juni 2005. Lezing.
 • Boerhave Cursus Leiden, november 2004. Lezing.
 • LVT, Kleurig & Krachtig, maart 2004. Workshop.
 • NJi, Het kan anders! Geweld in het gezin, december 2003. Workshop.
 • ISPCAN, Warchau, Polen. Augustus 2003. Workshop.
 • ISPCAN, Denver, Colorado, USA, juli 2002. Workshop.
  Tevens sinds 2001 diverse gastcolleges voor verschillende universiteiten.